Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Hallitus vuonna 2020

Puheenjohtaja 
Juho Salonen

Varsinaiset jäsenet
Leila Virta (varapuheenjohtaja)
Eija Järvinen
Marja-Liisa Leinonen
Lea Olkkonen
Pia Parikka
Terttu Leikonen
Helena Sillanpää
Ritva Pohjola

Varajäsenet
Pia Sandvik
Marja Salonen
Tuula Honkanen