Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Hallitus vuonna 2018

Puheenjohtaja 
Juho Salonen

Varsinaiset jäsenet
Leila Virta (varapuheenjohtaja)
Terttu Leikonen
Marja-Liisa Leinonen
Lea Olkkonen
Pia Parikka
Ritva Pohjola
Eeva Saarelainen
Marja Äystö

Varajäsenet
Eija Järvinen
Marja Salonen