Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivämäärä: 9.5.2018


1. Rekisterinpitäjä

Päijät-Hämeen mielenterveysomaiset - FinFami ry
Rauhankatu 3, 15110 Lahti. 044 7222 903. toimisto@omaiset.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Varapuheenjohtaja Leila Virta.
Rauhankatu 3, 15110 Lahti. 044 7222 903. toimisto@omaiset.fi


3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyslainsäädäntö velvoittaa rekisterin pitämistä. 
Jäsenlehden ja muun postin (mm. kutsut) lähettäminen sekä jäsenmaksujen periminen.


5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoitetiedot, puhelin, sähköpostiosoite, jäsenyyden tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään jäsenhakemuksen yhteydessä ja yhteystietojen muuttuessa.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille lukuun ottamatta Labyrintti-lehden tilaavia jäseniä, joiden nimi-
ja osoitetiedot välitetään Mielenterveysomaisten Keskusliitto - FinFami ry:lle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukituissa työhuoneissa ja/tai kaapeissa

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Käytössä on piilotettu, suojattu ja valvottu verkko sekä data, käyttäjätunnus on suojattu.
Jäsenrekisterin tietoja pääsee käsittelemään vain siihen oikeuden saaneet henkilöt.


Lahdessa 9.5.2018

Hallitus