Vaikuttamistyömme tavoitteena on edistää mielenterveysomaisten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista. Tuomme psyykkisesti sairastuneiden läheisten ääntä esiin ja tuotamme tietoa mielenterveysomaisten tilanteista ja tarpeista. 
Edistämme mielenterveysomaisten ja -omaishoitajien sekä heidän perheidensä hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

Visio 2022

Olemme tunnettu, vetovoimainen ja vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja järjestövaikuttaja - mielenterveysomaisten tuen ja toivon mahdollistaja.

Missio

Järjestö on vahva mielenterveysomaistyön asiantuntija ja vaikuttaja. Yhdistyksen tehtävä on edistää mielenterveysomaisten ja - perheiden hyvinvointia antamalla tietoa, tukea ja toivoa.

Arvot

Kansalaislähtöisyys - Toimintamme perustuu omaislähtöisyyteen. Vapaaehtoisuus ja vertaistuki ovat tärkeimmät voimavaramme.

Kunnioitus - Kunnioitamme toisiamme yksilöinä ja yhdistyksinä. Toimimme oikeudenmukaisesti.

Luottamus - Olemme luotettavia ja rehellisiä. Toimimme reilusti.

Lämpö - Toiminne inhimillisesti ja olemme läsnä. Välitämme hyvinvointia. Omaisjärjestötyö voimaannuttaa.

Vaikuttavuus - Yhdistystyömme on vaikuttavaa ja vastuullista. Olemme ketteriä ja toimimme taloudellisesti. Vaikutamme viisaasti.

Uskallus - Omaisjärjestötyössä toteutuu luovuus ja innovatiivisuus. Tuomme rohkeasti esiin mielenterveysomaisten näkökulmia ja tuemme omaisia olemaan avoimia.