Prospect-koulutusryhmä on mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille tarkoitettu, vertaistukeen pohjautuva kurssi. Prospect tukee omaisten selviytymistä ja jaksamista. Ryhmän myötä omaisten jaksaminen ja elämänhallinnan tunne lisääntyy. Samalla omaisten elämänlaatu paranee.

Ryhmässä keskeistä on omien ajatusten ja kokemusten vaihtaminen. Kotitehtäviä ei käytetä. Ohjaajina toimivat Prospect-ryhmänohjaajiksi koulutetut omaiset.

Prospect-ryhmämallin sisältö:

1. Toisiin tutustuminen
2. Mitä olemme oppineet psyykkisistä sairauksista?
3. Paineiden tunnistaminen
4. Stressin tunnistaminen ja sen olemassaolon myöntäminen
5. Suru ja menetyksen kokeminen
6. Aktiiviset selviytymistaidot
7. Kypsät selviytymistaidot
8. Tukiverkoston kartoitus
9. Muutos ja tavoitteiden asettelu
10. Yhteenveto, katse tulevaan!

Seuraava Prospect - ryhmä alkaa Kouvolassa ja tapaamiset ovat Porukkatalolla.
Tapaamiskerrat ovat to 3.10, to 10.10, pe 18.10, to 31.10 ja pe 8.11.2019.
Lisätiedot/ilmoittautumiset omaisvalmentaja Sari Valjakka 044 - 581 7744 tai sari.valjakka@omaiset.fi


Kymmenen Prospect-ryhmätapaamisen jatkoksi on työstetty uudet 5 tapaamiskertaa. Jatkotapaamisissa syvennetään keskustelua ja ylläpidetään alulle saatua omaisen psyykkisen vahvistumisen prosessia.

Prospect+ -tapaamisten sisältö:

1. Prospect-matka jatkuu
2. Omaisen kokema syyllisyys
3. Omaisen häpeän tunne
4. Omaisen elämänhallinta, mitä se on? Miten otan vastaan elämänmuutoksia?
5. Minä nyt?


Lisätietoja: 

Omaisvalmentaja Sari Valjakka 
p. 044 581 7744 / sari.valjakka@omaiset.fi.